As Çamlık Sitesi B-1 Blok 77/7 Koşuyolu\kadıköy\istanbul, 34718
(0216) 326 96 00
auchozturk@gmail.com

T.C. Sağlık Bakanlığı Onaylı Hipnoz Uygulama Sertifikası Eğitim Programı

T.C. Sağlık Bakanlığı Onaylı Hipnoz Uygulama Sertifikası Eğitim Programı

T.C.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon
Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 16/10/2015 tarihinde 24 sayı ile “Hipnoz
Uygulaması Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları” yayınlanmıştır.  Bu standartlar doğrultusunda Tıbbi Hipnoz
Derneği tarafından düzenlenen Hipnoz
Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı
bilgilerinize sunulmuştur.

T.C.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon
Hizmetleri Daire Başkanlığınca yayınlanan “Hipnoz
Uygulaması Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları”
belgesinin
tamamına http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/3983,hipnoz-sertifikali-egitim-standardipdf.pdf
linki ile ulaşabilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Hipnoz Eğitimi veren yetkili eğitim merkezlerine T.C. Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı web sitesinden ulaşılabilmektedir: http://getatportal.saglik.gov.tr/ .

Mevcut
haliyle T.C. Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Hipnoz Eğitimi veren yetkili eğitim
merkezleri listesine http://getatportal.saglik.gov.tr/TR,8536/egitim-merkezleri-ve-duyurular.html
bağlantısı ile ulaşılabilmektedir.

Geleneksel
ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı web sayfasında listelenen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)
Eğitim Merkezlerinin
üzerine tıklayarak söz konusu GETAT Eğitim Merkezlerinden
hangilerinin Hipnoz Uygulaması Eğitimi
verdiğine dair detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Tıbbi Hipnoz Derneği olarak T.C.
Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Hipnoz Uygulaması Eğitimi veren yetkili hipnoz
uygulaması eğitim merkezleri arasında yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama
Merkezi
bünyesinde eğitim faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

T.C.
Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Hipnoz Uygulaması Eğitim duyurularına ilişkin
detaylara Tıbbi Hipnoz Derneği duyurular internet sayfasından  http://www.tibbihipnozdernegi.org.tr/
ve Medipol Üniversitesi internet sayfasından https://sem.medipol.edu.tr/ ulaşabilirsiniz.

Hipnoz Uygulaması Yapmaya Yetkili Kişiler

Resmi
Gazetede 27/10/2014 tarih ve 29158 Sayı ile yayınlanan T.C. Sağlık Bakanlığı “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
Yönetmeliği”
ve T.C. Sağlık Bakanlığı “Hipnoz
Uygulaması Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları”
doğrultusunda
hipnoz uygulaması yapmaya yetkili sağlık personeli aşağıda listelenmiştir:

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Hipnoz Uygulama
  Sertifikasına sahip tabipler
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Hipnoz Uygulama
  Sertifikasına sahip diş tabipleri
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Hipnoz Uygulama
  Sertifikasına sahip hekim gözetiminde olmak üzere klinik psikolog ve
  psikolojinin tıbbi uygulamaları yetki belgesine sahip psikologlar

Hipnoz Uygulaması Sertifikalı Eğitim
Programı Amacı

Geleneksel
ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde belirtildiği üzere hipnoz
uygulaması sertifikalı eğitim programının amacı insan sağlığına yönelik hipnoz
uygulaması yapacak

 • Tabiplere,
 • Diş
  tabiplerine,
 • Hipnoz
  uygulaması sertifikasına sahip hekim gözetiminde olmak üzere klinik
  psikologlara ve psikolojinin tıbbi uygulamaları yetki belgesine sahip
  psikologlara

kendi
mesleki alanlarında hipnoz uygulamalarını en etkin ve verimli bir biçimde
yerine getirmek için gerekli yeterlilikleri kazandırmaktır.

HİPNOZ UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM
PROGRAMI

İÇERİĞİ

MODÜL 1

1. Hipnozun tanımı ve özellikleri

 • Hipnozun tanımı/Hipnoz nedir?
 • Kimlere hipnoz yapılabilir?
 • Hipnoz uygulamasının kullanım alanları
 • İsimlendirilmelerinde hipnoz adı kullanılmamış olsa bile hipnoz
  teknikleri kullanılan NLP, EMDR, nefes teknikleri, progresif gevşeme gibi
  farklı tekniklerin özelliklerinin değerlendirilmesi
 • Hipnoz sertifikasına sahip olmayan kişilerin NLP, EMDR, nefes
  teknikleri, progresif gevşeme gibi teknikleri kullanmalarının oluşturabileceği
  tıbbi sakıncalar

2.Hipnoza
dair mitler ve yanlış bilinenler

 • Hipnoza dair halk arasındaki kültürel inanış yanlışlıkları
 • Medya ve filmlerde hipnozun yanlış aktarımı ve etkisi

3.Terapide
bir iletişim yöntemi olarak hipnoz

 • Vakalarda empatik yaklaşımın hipnotik katkısı
 • Uygulama ortamının hipnotik iletişime katkısı
 • Sesin, sözün ve müziğin hipnotik etkisi

4.Kendiliğinden
gerçekleşen (spontane) translar ve hipnoz

 • Yol hipnozu
 • Berber makası tıkırtısı gibi seslerin hipnotik etkileri
 • Anne öpücüğü, kral dokunuşu gibi etkilerin hipnotik ilişkisi
 • Müziğin hipnotik etkisi

5.Hipnozun
tarihçesi

 • Eski dünya medeniyetlerindeki (Asya, Sibirya, Yunan, Mısır, Hindistan,
  Çin, Afrika, ve Amerikan Yerlileri vb.) hipnoz uygulamaları
 • Anadolu’da hipnoz ve Asklepion tedavi kültürünün modern hipnoza katkıları
 • Şaman ve kızılderili törenlerinde hipnoz ritüelleri
 • Mesmer dönemindeki Manyetizma Anima
 • Mesmer sonrası hipnoza dair gelişmeler ve Freud, Jung, Adler ve diğer
  psikoloji ekolleri üzerinde hipnozun etkileri
 • Hipnozun Türkiye’deki gelişimi ve Bilinçli Hipnoz Ekolü
 • Hipnozun Avrupa ve Dünyadaki gelişimi
 • Hipnozun Avrupa ve Dünyada dernekleşme süreci
  • ESH- European Society of Hypnosis (Avrupa Hipnoz Derneği)
 • ISH-International Society of Hypnosis (Uluslararası Hipnoz Derneği)
 • ASCH-American Society of Clinical Hypnosis (Amerikan Klinik Hipnoz
  Dermeği)
 • Tıbbi Hipnoz Derneği (THD)-Medical Society of Hypnosis

6. Hipnoz teorileri ve bilinçli hipnoz

 • Hipnoz ve Neodisosiasyon
  teorisi (Hilgard)
 • Hipnoz ve Nöropsikolojik
  teori (Crawford&Gurizelier)
 • Hipnoz ve DCT
  Dissocieted Control Teorisi(Roody&Bowers),
 • Hipnoz ve Social-cognitive
  / Cognitive-behavioural / Response set theory , Integrative Cognitive
  Theory(Brown & Oakley) teorileri
 • Hipnoz ve Role
  teorisi (Sarbin)
 • Hipnoz ve Integrative
  cognitive theory (Brown & Oakley)
 • Hipnoz ve Ego-Psychological
  teori (Fromm)
 • Hipnoz ve Conditioning
  and inhibition teorisi (Barrios)
 • Hipnoz ve State
  ve Non State teorileri

7.Hipnoz uygulamaları ve tedavinin
planlanması

 • Hipnoz
  uygulamalarında vaka-hekim ilişkisinin kurulması (attachment)

8. Hipnoz uygulamalarında hastayı hazırlama
(attachment)

 • Vakanın
  hipnoz uygulamasına kabul kriterleri
 • Bilinçli
  Hipnoz metodunda MAYA (Making Acceptance with Your Awareness-Farkındalık içinde
  kabul) tekniği ile vakanın hipnoz hakkında bilgilendirilmesi ve hipnoz
  uygulamasına dair hasta onayının alınması süreci

9. Pratik Uygulama

 • Modül
  içinde anlatılmış konular, hipnotik fenomenler ve potansiyel faydaları ile
  ilgili pratik uygulama çalışmaları

MODÜL 2

1. Hipnoz uygulamasına dair mesleki ve
etik konular

 • Hipnozun
  kullanım alanları
 • Tıbbi
  deontoloji kuralları ve vaka-hekim ilişkisinde yaklaşımlar

2. Hipnoz uygulama alanları

 • Hipnozun
  tedaviye yardımcı olarak kullanıldığı alanlar

  • Cerrahi işlemlerde
   hipnoz uygulaması:

   • Preoperatif
    ameliyat korkusunu yenme, anksiyete ve ağrıyla baş etmede hipnoz uygulamasının kullanımı
   • Postoperatif
    ağrı, bulantı, kusma ve anksiyete ile baş etmede hipnoz uygulamasının kullanımı
   • İntraoperatif
    ağrı, anksiyeteyi azaltmada hipnoz uygulamasının kullanımı
  • Tüm
   tanısal ve girişimsel işlemler sırasında hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Acil tıpta
   kaygı giderilmesinde ve tedaviye uyumun arttırılmasında hipnozun tedaviye
   yardımcı olarak kullanımı
  • İnfertilite
   tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Gebelik ve
   doğum sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  •  Kadın hastalıkları tedavi sürecinde hipnozun
   tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Obesite tedavi
   sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Yeme
   bozuklukları tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Sigara
   bırakma tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Alkol
   bağımlılığı tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Depresyon tedavi
   sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Anksiyete
   bozukluğu tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Stres
   bozuklukları tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Organik
   olmayan uyku bozuklukları tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Fonksiyonel
   barsak bozuklukları tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak
   kullanımı
  • Akut ve
   kronik ağrı tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Alerjik rinit,
   alerjik astım tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Bağışıklık
   sisteminin güçlendirilmesinde tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı
   olarak kullanımı
  • Yanık
   tedavisinde ağrı ve anksiyete azaltılmasında hipnoz tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Doğum
   sırasında hipnoz uygulaması kullanımı
  • İntraoperatif
   ağrı ve anestezinin sağlanmasında hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Kanser
   hastalarında ortaya çıkan ağrı, kusma, kaygı ve ilaç yan etkileriyle baş
   edilmesinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Diş
   hekimliğinde:

   • Diş
    hekimliği ile ilgili operasyonlara dair fobilerde hipnozun tedaviye yardımcı
    olarak kullanımı
   •  Diş hekimliği ile ilgili ağrı giderme ve
    anestezi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
   • Diş
    gıcırdatmada hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
   • Diş
    hekimliği ile ilgili tedaviye ve protezlere uyumu arttırıcı doğrultuda hipnozun
    tedaviye yardımcı olarak kullanımı
   • Temporomandibüler
    eklem disfonksiyonu tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak
    kullanımı
   • Trigeminal
    nevralji tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
   • Diş
    hekimliği ile ilgili ağız içi problemlerin giderilmesi tedavi sürecinde hipnozun
    tedaviye yardımcı olarak kullanımı

3. Hipnozun tedaviye yardımcı olarak
kullanıldığı uygulama alanlarında karşılaşılan zorluklar

4. Hipnoz indüksiyonu sırasında dikkatin
odaklanması

 • Sabit bir
  noktaya dikkatin odaklanması tekniği ile hipnoz uygulamaları
 • Nefese
  dikkatin odaklanması tekniği ile hipnoz uygulamaları
 • Vücut
  gevşemesine dikkatin odaklanması tekniği ile hipnoz uygulamaları
 • Yukarıda
  sayılan tekniklerle ilgili hipnoz uygulama pratiği

5.Hipnoza Yatkınlık

 • Hipnoza
  yatkınlık ölçekleri
 • Stanford Hypnotic
  Susceptibility Scale (SHSS)
 • Hipnotik İndüksiyon
  Profili (HİP)
 • Harvard Group
  Scale of Hypnotic Susceptibility (HGSHS)

6. Hipnoza yatkınlık belirti ve ölçümlerinde yeterlilik
kazanma pratiği

 • Hipnozda relaksasyon (gevşeme) teknikleri pratiği
 • Hipnoz halinin oluşturulması ve hipnoz altında gerçekleştirilecek
  uygulamalar pratiği
 • Hipnozda Halüsinasyon (Pozitif ve Negatif) Tekniği
 • Hipnozda İmajinasyon Tekniği
 • Hipnozda Analjezi Tekniği
 • Hipnozda Anestezi Tekniği
 • Hipnozda Katalepsi / Levitasyon Tekniği
 • Hipnozda Time Distortion (Zaman algısında değişiklik) Tekniği
 • Hipnozda Yaş ilerletme ve geriletme (progresyon-regresyon) Tekniği
 • Hipnozda Amnezi Tekniği

MODÜL 3

1.Hipnoz
İndüksiyon prensipleri

 • Nefes teknikleri ile hipnoz indüksiyon prensipleri
 • Sayısal ritim teknikleri ile hipnoz indüksiyon prensipleri
 • Gevşeme teknikleri ile hipnoz indüksiyon prensipleri
 • Göz fiksasyon teknikleri ile hipnoz indüksiyon prensipleri
 • İmajinasyon yolu ile hipnoz indüksiyon prensipleri

2. Hipnotik strateji oluşturma

 • Araştırmacı hipnoz yöntemleri
 • Hipnozda ideomotor sorgulama yöntemleri
 • Hipnozda köprü kurma (affect bridge – somatic bridge) yöntemleri
 • Hipnozda yaş ilerletme ve geriletme yöntemleri
 • Hipnozda projeksiyon teknikleri (posthypnotic dream/screen/theater)
 • Hipnozda zaman ekseni (time-line) yöntemleri
 • Çözüm odaklı hipnoz yöntemleri
 • Çatışma odaklı hipnoz yöntemleri
 • Semptom odaklı hipnoz yöntemleri
 • Hipnozun çapalama yöntemi olarak kullanımı
 • Hipnozda  association /
  dissociation yöntemleri
 • Bilinçli Hipnoz Farkındalığı (AUCH Awereness Under Conscious Hypnosis) Metodu
 • Ego state terapide hipnoz uygulama yöntemleri
 • Hipnoz uygulamalarında metafor kullanımı

3. Hipnoz seviyeleri ve derinleştirme teknikleri

 • Hafif, orta ve derin seviyeli hipnoz

4. Farklı hipnotik indüksiyon demonstrasyonları ve
uygulaması

 • Farklı indüksiyon teknikleri uygulama pratikleri

MODÜL 4

1. Hipnotik
stillerin uygulanmasında yeterlilik kazanma ve hipnotik telkin oluşturma

 • Peternal, maternal, friendly hipnoz
  telkin stilleri
 • Otoriter, permisif/otoriter olmayan ve
  indirekt/dolaylı hipnoz indüksiyon teknikleri
 • İyileşmeye direnç gösteren vakalara
  yaklaşım ve dirençle baş etme metotları

2. Otohipnoz
uygulaması

 • Otohipnoz uygulama teknikleri ve
  prensipleri

3. Hipnozda ego
güçlendirme metotları

 • Bilinç, farkındalık, idrak, ego, ego
  ve bilinç katmanları, egostate durumları ve hipnoz
 • Ego güçlendirme metotlarında
  uygulanan hipnotik telkinler

4. Hipnozda dolaylı
hipnotik telkin teknikleri

 • Metaforların ve imajinasyonun
  hipnozdaki önemi
 • Subliminal hipnoz kullanımı

5. Çocuklarda
hipnoz uygulamaları

 • Oyunun çocuklarda hipnoz
  uygulamasında kullanımı
 • Masalların çocuklarda hipnoz
  uygulamasında kullanımı
 • Hayal gücünün çocuklarda hipnoz
  uygulamasında kullanımı

MODÜL 5

1. Hipnotik
teknikler II

 • Bilinçli hipnoz teknikleri ve gözün
  göz ile tespiti metodu
 • Bilinçli hipnoz teknikleri ve gözün
  göz ile tespiti uygulama pratiği
 • Hipnoz uygulamasında nefes ve
  relaksasyon teknikleri
 • Nefes ve relaksasyon teknikleri ile
  ilgili hipnoz uygulama pratiği
 • Hipnoz uygulamasında imajinasyon
  teknikleri
 • İmajinasyon teknikleri ile ilgili
  hipnoz uygulama pratiği
 • Negatif ve pozitf imajinasyonların
  hipnozda kullanımı
 • Hastanın kendini güvende
  hissettiği/hissedeceği yerlere ilişkin hipnotik imajinasyon çalışmaları
 • Hipnoz uygulayıcısının aktif ve pasif
  olduğu hipnotik  imajinasyon teknikleri
  ve uygulanması
 • Hipnoz uygulamasında hikâye/öykü
  kullanımı; kıssadan hisse çıkarılacak hikâyeler, atasözleri, mitler
  kullanılarak hasta sorunlarının çözümünde hipnozun kullanımı
 • Hipnoz uygulamasında metaforların
  kullanımı; ilişkili metafor oluşturma ve tedavi için oluşturulan metaforların
  doğru kullanımı
 • Disosiyasyonel yöntemin hipnozda kullanımı;
  disosiyasyonel yöntemin hipnozda uygulanabileceği durumlar ve disosiyasyonel
  yöntemin hipnoz uygulamasında kullanımının yan etkileri
 • Post-hipnotik telkinlerin hipnozdaki
  kullanımı;
 • Selfhipnoz
  nedir?
 • Otohipnoz  nedir?

MODÜL 6

1. Hipnoz halinin sona erdirilmesi- Dehipnotizasyon

 • Hipnozun uygulama basamakları ve otohipnozun hipnoz uygulamasındaki
  yeri.
 • Otohipnoz uygulamasında post hipnotik telkinler

2. Hipnoz Uygulamasında Tedavinin Sonlandırılması
(Detachment), vaka takibi

 • Hipnozun tedaviye yardımcı olduğu alanlar
 • Hipnoz uygulamasında kişi ile iletişim tekniklerinin uygulamadaki rolü
 • Hipnoz uygulamasının sonlandırılması ve vaka takibi

3. Hipnotik duyarlılıkta kişisel farklılıklar

 • Kişilik tipleri ve farklı kişilik tiplerinde hipnotik yaklaşım
  farklılıkları

4. Hipnoz uygulamalarının risk faktörleri

 • Otohipnoz kullanımı
 • Otohipnozun kullanımında karşılaşılabilecek riskler

5. Hipnoza dirençli hastalarda uygulanacak stratejiler

6. Hipnoz uygulanması sırasında karşılaşılan zorluklar ve
baş etme stratejileri

 • Hipnoz uygulamasında karşılaşılabilecek başarısızlıklar ve nedenleri
 • Hipnoz uygulamasında karşılaşılabilecek başarısızlıklar ile baş etme
  yöntemleri

7. Grup hipnozu uygulama yöntemleri

 • Grup hipnozuyla çalışma teknikleri

8. Hipnozun sağlık alanı dışındaki uygulamaları (sanat,
spor)

 • Motivasyon arttırıcı, ego destekleyici, performans arttırıcı,
  konsantrasyon arttırıcı amaçla kullanılan hipnoz teknikleri
 • Resim, heykel gibi sanatsal faaliyetlerin imgesel rolleri ve mesajları
 • Spor ve sportif başarıda hipnoz kullanımı
 • Medya ve hipnotik etkileri

9. Acil durumlarda hipnoz kullanımı

 • Kaza, yangın, deprem gibi toplumsal olay ,afet ve travmalarda oluşan
  selfhipnotik durum ve uygulayıcının uygulayabileceği hipnotik yaklaşımlar
 • Acil kliniklerde ve ilk yardım sırasında hipnotik yaklaşımlar ve
  hipnozun acil tıp uygulamalarında kullanımı

MODÜL 7

Hipnozda
Ruh-Beden İlişkisi (Mind-Body Interaction) (*)

1.Hipnozun psikosomatik rahatsızlıklarda kullanımı

 • Hipnozun psikosomatik rahatsızlıkların tedavisindeki kullanım katkıları
 • İdiopatik belirti ve bulgu durumları, konversiyon /somatizasyon
  bozuklukları, psikosomatik rahatsızlıklar ve bağışıklık sistemi fonksiyon
  bozuklukları, irritabl barsak sendromu, fonksiyonel dispepsi, kronik yorgunluk
  sendromu, fibromiyalji, astım, allerji gibi rahatsızlıklarda hipnozun kullanımı

2.Hipnozun stresle baş etmede kullanımı

 • Hipnozun stresle baş etmede kullanımı
 • Günlük yaşamda, stres yönetimi, hayat kalitesinin arttırılması,
  tükenmişlik sendromu (Burnout), depresyon, duygu yönetimi gibi durumlarda
  hipnozun kullanımı ve tedaviye katkıları

3. Hipnozun anksiyete bozukluklarında kullanımı

 • Hipnozun anksiyete ile baş etmede kullanımı ve tedaviye katkıları
 • Panik ataklar, fobiler, performans anksiyetesi ve sınav kaygısı gibi
  durumlarda hipnozun kullanımı ve tedaviye katkıları

4. Hipnozun sorunlu alışkanlıkların yönetiminde kullanımı
ve tedaviye katkıları

5. Aşırı alkol kullanımı alışkanlığından kurtulmada
hipnozun kullanımı

 • Aşırı alkol kullanım alışkanlığından kurtulmada hipnozun kullanımı ile
  ilgili teknikler
 • Hipnozun alkol kullanım alışkanlığını bırakmada oluşturduğu tedavi
  katkıları

6. Sigara içme alışkanlığından kurtulmada hipnozun
kullanımı

 • Sigara kullanım alışkanlığından kurtulmada hipnozun kullanımı ile
  ilgili teknikler
 • Hipnozun sigara kullanım alışkanlığını bırakmada oluşturduğu tedavi
  katkıları

7. Insomnia ve uyku düzeni bozukluklarında hipnozun
kullanımını

 • Uyku düzeni bozukluklarında hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
 • Hipnozun insomnia ve uyku düzeni bozukluklarında kullanımının tedavi
  katkıları

8. Tırnak yeme, saç, kıl kopartma, kaşınma gibi
sorunlarda hipnozun kullanımı

 • Tırnak yeme, saç, kıl kopartma, kaşınma gibi sorunlarda hipnozun
  kullanımı ile ilgili teknikler
 • Hipnozun tırnak yeme, saç, kıl kopartma, kaşınma gibi sorunlarda
  kullanımının tedavi katkıları

9. Obsesif kompülsif bozukluklarda(OCD) hipnozun
kullanımını

 • Obsesif kompülsif bozukluklarda hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
 • Hipnozun obsesif kompülsif bozukluklarda kullanımının tedavi katkıları

10. Konuşma bozuklukları, kekeleme ve tiklerde hipnozun
kullanımını

 • Konuşma bozuklukları, kekeleme ve tiklerde hipnozun kullanımı ile
  ilgili teknikler
 • Hipnozun konuşma bozuklukları, kekeleme ve tiklerde kullanımının tedavi
  katkıları

11. Çocuklarda
hipnoz uygulamaları

 • Çocuklarda enürezis, tırnak yeme,
  uyum bozuklukları, uyku düzeni bozuklukları gibi rahatsızlıklarda hipnotik
  yaklaşımlar

MODÜL 8

Ağrıyla Baş Etmede ve Cerrahide Hipnoz(**)

1.Ağrının nörofizyolojisi ve hipnoz

2.Hipnozun ağrıyla baş etmede kullanımı

 • Hipnozun ağrının iyileştirilmesinde kullanım alanları
 • Analjezi amacı ile hipnoz uygulamaları, akut ve kronik ağrıda hipnozun
  kullanımı
 • Anestezi amacı ile hipnoz uygulanması ve cerrahi müdahalelerde hipnozun
  kullanımı
 • Sedasyon amacı ile hipnoz uygulanması ve cerrahi müdahalelerde hipnozun
  kullanımı

3. Ağrı kontrolünde hipnotik stratejiler

 • Ağrı ile başvuran vakalarda hipnotik yaklaşım ve hipnoz kullanımı
 • Onkolojik vakalarda ağrı ile başetmede hipnozun kullanımı
 • Cerrahide hipnoz kullanımı ve hipnoanestezi, hipnoanaljezi amacı ile
  hipnozun kullanımında uygulanan hipnotik stratejiler.
 • Preoperatif dönemde vakanın ameliyata hazırlanması ve sedasyonu
  amacıyla hipnoz kullanımı
 • Operasyon sırasında hipnoanestezi, hipnoaneljezi ve sedasyon amacıyla
  hipnoz kullanımı
 • Postoperatif dönemde hipnozun kullanımı

4. Fantom ağrılarda hipnoz kullanımı

 • Fantom ağrılarda hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
 • Hipnozun fantom ağrılarda kullanımının tedavi katkıları

5. Ortez ve protezlere uyumda hipnoz kullanımı

 • Ortez ve protezlere uyumda hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
 • Hipnozun ortez ve protezlere uyumda kullanımının tedavi katkıları

6.Kültürel farklılıklara göre ağrının algılanışı ve
hipnoz

 • Farklı kültürlerde ağrı algısı ve bunun hipnoz uygulamalarında pozitif
  bir etki olarak kullanımı

7.Değişik hipnoz yöntemlerinin ağrı kontrolünde
kullanılması

 • Değişik hipnoz yöntemlerinin ağrı kontrolünde kullanılmasını yönelik
  pratik uygulamalar
 • Bilinçli hipnoz tekniğinin ağrı ile baş etmede kullanımı
 • İndirekt hipnoz tekniklerinin ağrı ile baş etmede kullanımı
 • Metaforların hipnoz sırasında ağrı ile baş etmede kullanımı
 • Time distortion tekniğinin ağrı ile baş etmede kullanımı
 •  İdiomotor cevaplar ve ağrı ile
  baş etmede bir otohipnoz metodu olarak kullanımı
 • Ağrı ile baş etmede hipnoz uygulanması sırasında karşılaşılan direnç ve
  uygulanacak stratejiler

MODÜL 9

Jinekoloji ve Obstetride Hipnoz(*)

1. Anneliğe hazırlık sürecinde hipnoz

 • Gebelik anksiyetesiyle baş etmede hipnozun kullanımı ile ilgili
  teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Gebelik kusmaları (hiperemesis gravidarum) ile baş etmede hipnozun kullanımı
  ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Gebelik süresince oluşan fiziksel ve ruhsal sorunlar ile baş etmede hipnozun
  kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Gebelik süresince kilo alımı ve beslenmenin düzenlenmesinde hipnozun
  kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

2.Hipnozun ağrısız doğumda kullanımı

 • Ağrısız doğumda hipnoz ve doğumda hipnoanestezi, hipnoanaljezi amacı
  ile hipnozun kullanımında hipnotik stratejiler.
 • Doğum öncesi dönemde vakanın doğuma hazırlanması ve sedasyonu amacıyla
  hipnoz kullanımı
 • Normal doğum veya cerrahi doğum sırasında hipnoanestezi, hipnoaneljezi
  ve sedasyon amacıyla hipnoz kullanımının uygulama ve tedaviye faydaları
 • Doğum sonrası dönemde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve
  hipnozun tedavi katkıları

3.Hipnozun doğum sonrası ve lohusalık döneminde
karşılaşılan sorunlarla baş etmede kullanımı

 • Annelik olgusunun kabulünde hipnozun hipnozun kullanımı ile ilgili
  teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Laktasyon sürecinde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun
  tedavi katkıları
 • Postpartum dönemde sağlıklı kilo vermede hipnozun kullanımı ile ilgili
  teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Postpartum dönemin rahat atlatılmasında hipnozun kullanımı ile ilgili
  teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

4.Mens döngüsü ve ağrısının kontrolünde hipnozun
kullanımı

 • Menstrel siklusun düzenlenmesinde hipnozun kullanımı ile ilgili
  teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

5.Onkoloji ve hipnoz

 • Kadın hayatında karşılaşılan onkolojik vakalarda (meme, yumurtalık,
  rahim) ruhsal ve fiziksel uyumun sağlanmasında hipnozun kullanımı ile ilgili
  teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

6. Fertilite ve hipnoz

 • Invitro fertilizasyon sürecinde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
  ve hipnozun tedavi katkıları
 • Anneliğin kabulü ve gebeliğe hazırlıkta, yumurta toplanması ve
  implantasyon sürecinde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun
  tedavi katkıları
 • Stres ve depresyonla baş etmede hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
  ve hipnozun tedavi katkıları

MODÜL 10

Diş hekimliğinde Hipnoz(**)

1.Anksiyete, korku ve fobik durumların yönetimi ve hipnoz

 • Diş hekimliğine ilişkin anksiyete, korku ve fobik durumlarla baş etmede
  hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

2.Diş hekimliğinde analjezi ve anestezi amaçlı hipnozun
kullanımı

 • Diş hekimliğinde diş çekimi, operasyonlar, dolgu,kanal tedavisi vb.
  sırasında hipnoanestezi, hipnoanaljezi ve sedasyon amacı ile hipnozun
  kullanımına ilişkin teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Baş-boyun bölgesinde görülen ağrılarda ve trigeminal nevraljide hipnozun
  kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

3.Hemoraji ve salivasyon kontrolünde hipnozun kullanımı

 • Hemoraji, salivasyon ve öğürme kontrolünde hipnozun kullanımı ile
  ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

4. Diş hekimliğinde sorunlu alışkanlıkların yönetiminde
hipnozun kullanımı

 • Dişhekimliğinde diş gıcırdatma (bruksizm) gibi sorunlu alışkanlıkların
  yönetiminde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi
  katkıları
 • Parmak emme sorunlu çocuklarda kullanılan ortez ve protezlere uyumu
  sağlamak için hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Sigara içme ve hatalı beslenme alışkanlıklarında oluşan çene ve diş
  problemleriyle baş etmede hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun
  tedavi katkıları

5. Diş hekimliğinde kullanılan protez ve ortezlere
adaptasyonda hipnoz kullanımı

 • Diş hekimliğinde kullanılan protez, ortez ve ortodontik aparatlara
  adaptasyon amacıyla hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi
  katkıları

* Diş hekimlerinin 7. ve 9. modüllere katılma zorunluluğu
yoktur.

** Klinik psikologları ile psikolojinin tıbbi
uygulamaları yetki belgesine sahip psikologların 8. ve 10. modüllere katılma
zorunluluğu yoktur.